> Passend Onderwijs
De meest gevraagde cursus is de 2-jarige teamcursus 'Onderwijs op Maat'. Elk jaar ontstaat hiervoor een wachtlijst. Het is daarom verstandig om vroegtijdig te reserveren. 

De cursus 'Handelingsgericht en Opbrengstgericht Werken (HGOW)' sluit hier naadloos op aan. Leerkrachten leren op basis van het stellen van de juiste vragen een gedifferentieerd onderwijsaanbod voor de hele groep te realiseren.

Nieuw is de cursus 'Werken met meer- en hoogbegaafde kinderen'. Steeds meer scholen realiseren zich dat ook deze leerlingen behoefte hebben aan speciale zorg. Dat vraagt om een beleidsmatige aanpak.

Nog actueler is de cursus 'Kinderbrein en onderwijs'. 
Het neurobiologisch onderzoek is een fascinerend onderwerp en levert ons heel praktische informatie op over wat wel en niet werkt in het onderwijs. Door de onderzoeksresultaten systematisch te behandelen kunnen de instructies en de onderwijskwaliteit aanzienlijk worden verbeterd!

Rond al deze onderwerpen kunnen we ook losse studiedagen verzorgen.

De recente ontwikkeling rond de V.V.E. heeft ook geleid tot een nieuw en prachtig aanbod.