> Onderwijs op Maat

Passend onderwijs vraagt van leerkrachten om te kunnen gaan met verschillen in aanpak en te kunnen differentiëren. De vraag is: hoe doe je dat? Hoe organiseer je dat? Deze cursus biedt leerkrachten heel praktische handvatten. Daarnaast is er veel aandacht voor didactische vaardigheden als het direct instructiemodel, het geven van feedback, etc.

Dit verklaart wellicht waarom dit de meest gevraagde Cormano-cursus is.


LIJN CURSUS

Onderwijs op maat

Wij kiezen voor een gedegen aanpak. Dat betekent 3 à 4 teambijeenkomsten per jaar. Aan het eind van elke bijeenkomst worden de uitvoeringsafspraken besproken, die zijn vastgelegd in een kijkwijzer. Na elke bijeenkomst krijgen alle leerkrachten een klassenbezoek om de implementatie te begeleiden en te bewaken. De klassenbezoeken worden uitgevoerd door de directie, de interne begeleiders en Marion. De bijeenkomsten worden op die manier perfect afgestemd op het innovatietempo van de teamleden.

Deze 2-jarige teamcursus is niet alleen de meest gevraagde maar wellicht ook de meest succesvolle cursus in het Cormano-aanbod. De meest gehoorde feedback van leerkrachten is dat ze zo blij zijn met de praktische handreikingen.

Vervolgaanbod

HandelingsGericht Werken (HGW)

Als de organisatie voldoet aan de gestelde doelen is de stap naar handelingsgericht werken niet groot meer (zie elders op de website).


Opfrisbijeenkomsten
Op veel scholen wordt jaarlijks een opfrisbijeenkomst gepland. Op die manier wordt de doorgaande lijn geborgd. Wat daarnaast ook goed werkt zijn compacte scholings- en begeleidingstrajecten voor nieuwe leerkrachten. Daarmee wordt de continuïteit in de schoolontwikkeling gegarandeerd.