> Voor- en Vroegschoolse Educatie
Voor- en Vroegschoolse Educatie (V.V.E.)
Het onderwijs aan de jongste kinderen kan zich verheugen in een groeiende belangstelling. Het onderwijs in de onderbouw is bezig met een grote kwaliteitsslag. Op veel Amsterdamse basisscholen wordt gewerkt aan een doorgaande lijn vanuit de voorschool (voorheen de peuterspeelzaal).
Marion heeft met succes enkele scholen begeleid die deelnamen aan de KVVE-pilot.

Wij bieden een gecombineerd scholings- en coachingstraject waarbij leidsters en leerkrachten samen intensief werken aan de verdere ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijsaanbod en het pedagogisch-didactisch handelen. Naast scholing en coaching in de groep zetten wij samen met de deelnemers een praktisch en opbrengstgericht werkoverleg op. Belangrijke scholingsthema's zijn
- Pedagogisch handelen
- Klassenmanagement en leertijd
- Activerende Directe Instructie
- Strategieën voor denken en leren
- Planning, voorbereiding en groepsadministratie
- Afstemming en differentiatie
- Zelfstandig werken en zelfredzaamheid
- Groepsplannen

Daarnaast bieden wij een training aan die gericht is op het samenwerken en elkaar feedback geven.

Onderbouw
Los van de V.V.E.-trajecten bieden wij ook studiedagen en ontwikkelingstrajecten aan voor de leerkrachten van de onderbouw. Belangrijke onderwerpen zijn, naast de bovengenoemde thema's, o.a.:
- Differentiëren in een heterogene kleutergroep
- Aanpak van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong