> Trainingen

Er is zeer veel vraag naar onze teamtrainingen en -cursussen. De meest populaire teamcursussen zijn 'Handelingsgericht en Opbrengstgericht Werken (HGOW)' en 'Begaafdheid' (zie elders op onze website), gevolgd door teamtrainingen met als onderwerp oudergesprekken, teamontwikkeling en -communicatie. Daarnaast zijn er tal van schoolspecifieke onderwerpen. Voor alle trainingen geldt dat we maatwerk leveren. 

Maatwerk leveren wij ook als het gaat om de organisatie van onderwijsdagen en -conferenties.