> Meer- en hoogbegaafden

In elke groep vinden we meer- en hoogbegaafde leerlingen. De meeste leerkrachten vinden het moeilijk om deze leerlingen van passend werk te voorzien. De kinderen krijgen vaak extra werkbladen of mogen op onderzoek gaan op internet, maar van een samenhangend aanbod is vaak geen sprake, net zo min als van extra aandacht en begeleiding. In deze cursus kiezen we voor een schoolbrede aanpak. We behandelen de volgende onderwerpen:

- Signalering 

- Compacten van de reguliere leerstof
- Verrijking en verdieping
- Keuze en inzet van van materialen
- Planning en organisatie

- Specifieke behoeften van hoogbegaafden 

- Onderpresteren
- Vervroegde doorstroming

Het betreft een teambrede cursus. Dat neemt niet weg dat het wenselijk kan zijn om voor de onderbouw een of meer aparte bijeenkomsten te organiseren over kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong.

Aan het eind van de teamcursus ligt er een doorgaande lijn, vastgelegd in een Begaafdenprotocol.

Afhankelijk van de beginsituatie van het team heeft de teamcursus een duur van 1 à 2 jaar. Klassenbezoeken maken een geïntegreerd deel uit van het traject.