> Kinderbrein en Onderwijs
Kinderbrein en Onderwijs

Hoe ontwikkelt het kinderbrein zich en welke betekenis heeft dat voor
- de inrichting van ons lokaal
- de planning van activiteiten
- ons onderwijsaanbod
- onze manier van lesgeven
etc.

Jarenlang heeft de psychologie een centrale rol in het onderwijs gespeeld, inmiddels is de neurobiologie aan zijn opmars begonnen. De afgelopen dertig jaar heeft het onderzoek van het brein een grote vlucht genomen. Het levert ons een schat aan vaak verrassende informatie. De uitkomsten verklaren o.a. waarom bepaalde aanpakken wel of niet werken, maar verschaffen ons ook nieuwe, verrassende inzichten! Uiterst relevant en uiterst praktisch voor het werk in de klas! En ook geheel passend binnen het opbrengstgericht werken. Des te merkwaardiger dat de uitkomsten nog slechts mondjesmaat hun weg naar het onderwijs vinden.

Cormano loopt (weer) voorop en heeft een boeiend traject ontwikkeld met 3 teamstudiebijeenkomsten. Uiteraard kunnen we ook losse studiedagen verzorgen. Succes verzekerd!