> Studiedagen & conferenties
Cormano heeft inmiddels veel ervaring opgedaan met het organiseren van onderwijsdagen voor schoolbesturen en hun medewerkers. We beschikken daartoe over een rijk netwerk van deskundigen op tal van gebieden, die boeiende workshops kunnen geven. We noemen o.a. meervoudige intelligentie, rouwverwerking, filosoferen met kinderen, hoogbegaafdheid, orde- en gedragsproblemen en kindermediation.
We organiseren ook bijeenkomsten om nieuw (bestuurlijk) beleid te introduceren, bijvoorbeeld over Opbrengstgericht Leiderschap.
Daarnaast organiseren we conferenties en/of leveren we dagvoorzitters en forumleden.