> Schoolplan
Het schoolplan voor 2015-2019 moet worden ontwikkeld!

Een schoolplan schrijven is een complexe en tijdrovende klus. Veel directeuren kiezen er dan ook voor om externe begeleiding in te schakelen. Cormano heeft een uitgebreid aanbod: zowel het schrijven van het schoolplan als het begeleiden bij de schoolplanontwikkeling behoort tot de mogelijkheden. 'Onze' schoolplannen zijn van hoge kwaliteit en worden door zowel directies en besturen als ook de inspectie zeer positief gewaardeerd.

Schrijven
Onze schoolplannen zijn overzichtelijk, helder, volledig, specifiek en de beleidsvoornemens worden SMART geformuleerd. Ze komen in nauwe samenspraak met de directie tot stand. De overleggen worden altijd als zeer inspirerend ervaren. Bijzonder is dat elk hoofdstuk ook als een zelfstandig beleidsstuk kan worden gebruikt (bijvoorbeeld het Personeelsbeleidsplan). U kunt kiezen voor een
  • beknopte versie met de uitwerking van het nieuwe beleid m.b.t. onderwijs en zorg, personeelsbeleid en kwaliteitszorg,
  • uitgebreide versie, waarin daarnaast ruimte wordt ingeruimd voor beschrijving van het onderwijsaanbod, de zorg, de management- en organisatiestructuur.

Teamtraject
Vaak wordt aan de schoolplanontwikkeling een teamtraject gekoppeld, zodat het team actief betrokken wordt bij het uitzetten van de beleidslijnen en er een breed draagvlak kan ontstaan. Zo’n teamtraject bestaat uit 3 à 4 studiebijeenkomsten. Dit ontwikkelproces wordt altijd als heel inspirerend ervaren.

Schrijfbegeleiding
Het is ook mogelijk dat de schoolleiding zelf het schoolplan schrijft en Marion de schrijfbegeleiding verzorgt. We starten met het maken van een schrijfplanning. We komen 6 keer bij elkaar. Tijdens de bijeenkomsten bespreken we het nieuwe hoofdstuk en krijgt de schoolleiding advies. Waar mogelijk leveren wij handige formats. Aansluitend krijgt de schoolleiding feedback op het laatst geschreven concept-hoofdstuk.

Combinatie
Cormano levert altijd maatwerk. Daarom bieden wij ook combinaties aan. Voorbeeld: wij schrijven het complexe hoofdstuk 3 (analyse evaluatiegegevens en beleidsvoornemens onderwijs, zorg & opvang) en bieden schrijfbegeleiding bij de overige hoofdstukken.

Neem voor meer informatie contact met ons op.