> Teams
De kwaliteit van de school wordt voor het overgrote deel op de werkvloer, in de klas, gerealiseerd. Werken aan de kwaliteit van het onderwijs is dus vooral het versterken van het leerkrachtgedrag. Scholing speelt daarbij een belangrijke rol. De trainingen van Marion zijn in Amsterdam en omstreken vermaard: ze zijn boeiend, afwisselend, praktisch en worden met humor gepresenteerd. Tijdig reserveren voor het nieuwe schooljaar is daarom noodzakelijk!
De trainingen komen in overleg tot stand en zijn altijd maatwerk. Veel gevraagde onderwerpen zijn: 

Communicatie met ouders
Ouders zijn veel mondiger dan voorheen. Daarnaast worden ze niet zelden als veeleisend ervaren. Dat mag logisch heten als het om je kind gaat, maar kan leerkrachten ook veel stress opleveren. Het onderhouden van positieve oudercontacten vraagt om een professionele houding en de nodige communicatieve vaardigheden. Naast het behandelen van praktische theorie wordt aandacht besteed aan de gespreksvoering, met name van ‘moeilijke’ gesprekken.
Een of twee workshops van een dag of dagdeel

Professionele Cultuur
In deze trainingen komen vele aspecten van communicatie en samenwerking aan bod, zoals: het leren reflecteren, het geven en ontvangen van feedback, het overleggen op een professionele manier, etc. We weken vanuit de filosofie van De Lerende Organisatie.
Minimaal 2 studiedagen/-dagdelen.

Beleid
Op beleidsdagen kan nieuw beleid worden ontwikkeld en/of het bestaande beleid worden geëvalueerd. Een onderwerp, dat daar nauw mee samenhangt is visieontwikkeling. Op veel scholen staan deze bijeenkomsten in het teken van de ontwikkeling van het nieuwe schoolplan. Teams en hun directies zijn altijd weer aangenaam verrast dat ogenschijnlijk saaie onderwerpen zo dynamisch worden gepresenteerd.
Een of meerdere bijeenkomsten van een dag of dagdeel

Teambuilding
Alle teams, ook goed functionerende, hebben op zijn tijd een impuls nodig. Deze trainingen hebben tot doel de onderlinge –professionele- relaties te versterken en het team nieuwe energie te geven.
Een- of tweedaagse training

Nieuw!   
                                                                                
Nieuw en enorm populair zijn de teamstudiedagen over de aanpak van meerbegaafde leerlingen.

Minstens zo inspirerend zijn de studiedagen over de  werking van het kinderbrein en de manier waarop wij daar met ons onderwijs het beste op kunnen aansluiten. Deze training leidt tot vele nieuwe inzichten!