> Organisatieplan
Een professionele organisatie kan niet zonder een organisatieplan. Het is belangrijk dat alle betrokkenen weten wat er van iedereen wordt verwacht en hoe de communicatielijnen lopen. Dat voorkomt veel problemen.

Het organisatieplan bestaat uit drie delen:
  1. We beschrijven de verdeling van taken en verantwoordelijkheden in termen van taak- en functieomschrijvingen,
  2. We geven een beschrijving van de interne en externe overlegstructuur,
  3. We geven een overzicht van alle regels, afspraken en protocollen, uitgewerkt naar leerling- en leerkrachtniveau.
Het product is een overzichtelijk en toegankelijk organisatieplan. Om dit te realiseren maken we gebruik van een heldere structuur en handige formats.