> Directeurengroepen

Besturen vragen van de directieleden van hun scholen een bijdrage te leveren aan nieuw beleid en vastgesteld beleid op hun scholen ten uitvoer te brengen. De ervaring leert dat dit het best kan gebeuren onder deskundige leiding. Cormano adviseert besturen over beleidstrajecten en weet bestuurlijke wensen te vertalen in constructieve bijeenkomsten en praktijkgerichte beleidsproducten. Veel gevraagde onderwerpen zijn opbrengstgericht werken, het voeren van beoordelingsgesprekken en de ontwikkeling van het Schoolplan.

Naast werkbijeenkomsten met beleidsmatige thema’s is er ook veel vraag naar het organiseren van intervisiebijeenkomsten voor directeuren en adjunct-directeuren.