> Jaarverslag
Het jaarverslag maakt deel uit van het systeem voor kwaliteitszorg. Het bevat een overzicht van de uitvoering van het geplande beleid en de factoren die daarop van invloed zijn geweest. Op basis van de evaluaties worden waar nodig bijstellingen gedaan voor het beleid. Op deze wijze worden alle gegevens systematisch verzameld en blijft alle beleidsinformatie goed toegankelijk. Niet alleen voor de directie, de MR, het bestuur en de inspectie bevat het jaarverslag essentiële informatie. Het document speelt ook een belangrijke rol bij de jaarlijkse beleidsevaluatie in het team en de planning voor het nieuwe schooljaar.