> Managementteam
Vrijwel elke school heeft een managementteam. Soms hebben ze een andere naam en heten ze stuurgroep of resonansgroep. Wat ze gemeen hebben is dat ze meedenken en meepraten over het beleid op school en mee leiding geven. Een goed functionerend managementteam is van grote waarde voor de school. MT-leden staan dicht bij de mensen op de werkvloer en weten als geen ander wat er speelt en wat er nodig is. Toch blijkt in de praktijk regelmatig dat het functioneren van het MT niet optimaal is. Dat kan te maken hebben met een slechte taakverdeling of taakomschrijving, een onduidelijke overlegstructuur, een minder goede samenwerking met de directie, een gebrek aan draagvlak in de bouwen, het ontbreken van de nodige vaardigheden bij de MT-leden, enzovoort. Niet zelden gaat het om een combinatie van factoren.
Coaching van het Managementteam blijkt altijd een goede investering in de kwaliteit van de school als geheel. Een coachingstraject heeft een omvang van minimaal 5 bijeenkomsten. In de meeste gevallen wordt gekozen voor de duur van een jaar met 10 maandelijkse bijeenkomsten. 

Werkwijze
Een coachingstraject begint doorgaans met een coachingsplan en eindigt met een evaluatieverslag, waarin de opbrengsten worden geanalyseerd.
Aan het eind van elke bijeenkomst worden werkafspraken gemaakt.

Het volgen van de MiddenManagementOpleiding is een andere optie. In deze veelgevraagde Opleiding worden de theorie en praktijk van leiderschap en management organisch met elkaar worden verbonden. De MiddenManagementOpleiding  kan in overleg met het MT helemaal op maat worden gemaakt. 
Zie: MiddenManagementOpleiding