> Cultuurdiagnose
Cultuur vormt de motor van de organisatie. Motoren zijn er in soorten en maten. We kennen de krachtige, geluidloos lopende motoren, maar ook de piepende en haperende exemplaren, die voortdurend kapot gaan en moeten worden opgelapt. Scholen, waar onderwijsvernieuwingen niet echt van de grond komen en/of bijna voortdurend sprake is van personele problemen, hebben doorgaans een weinig productieve cultuur. Het is moeilijk om de vinger op de oorzaken te leggen, omdat cultuur zo ongrijpbaar is. Het gaat om een complex van ongeschreven regels die sturing geven aan het gedrag van de medewerkers.

Cormano heeft een cultuurdiagnose-instrument ontwikkeld, waarmee een scherp beeld van de sterke en zwakke kanten van de cultuur kan worden verkregen. Het instrument wordt vaak ingezet in het kader van schoolverbeteringstrajecten en wordt teambreed afgenomen. Cormano verzorgt de afname, de verwerking, de rapportage en de presentatie van de uitkomsten in het team. De schriftelijke rapportage vindt niet alleen plaats op het niveau van het team, maar ook op het niveau van de bouwen, waardoor een heel scherp beeld van verschillen en overeenkomsten wordt verkregen. Op basis van de uitkomsten krijgt de school een advies, waarmee gericht aan de verbetering van de organisatiecultuur kan worden gewerkt.
Een belangrijk pluspunt van deze werkwijze is dat het hele team actief betrokken is bij diagnose en de keuze van de verbeterpunten. Daardoor ontstaat een teambreed draagvlak voor nieuw beleid.