> Schoolonderzoek
Effectieve beleidsvoering is gebaseerd op voldoende informatie. Scholen kunnen, al naar gelang de vraagstelling en problematiek, kiezen uit meerdere onderzoeksinstrumenten, zoals
- de schooldiagnose (DIOS),
- de organisatieanalyse (OAS), en
- de cultuurdiagnose (CUDI).

In vervolg op het onderzoek ontwikkelen wij desgewenst, in overleg met de directie en het team, een schoolverbeteringsplan en bieden begeleiding bij de uitvoering.