> Over Cormano

Cormano is in 2002 opgericht en houdt kantoor in Monnickendam. Oprichter is Marion Haanen. Zij is onderwijskundige en heeft niet alleen jarenlange ervaring als leerkracht en directeur in het basisonderwijs, maar was ook staflid van het fameuze EGAA-project, het eerste succesvolle kwaliteitsproject voor kleurrijke scholen. Daarna heeft Marion de ESAN-Schoolleidersopleiding (nu CNA) ontwikkeld en was, naast coördinator, tevens kerndocent van de groep Amsterdam. Vervolgens heeft zij voor de Amsterdamse schoolbegeleidingsdienst Het ABC talrijke succesvolle cursussen ontwikkeld en uitgevoerd. De bekendste zijn de Adjunctenopleiding (de eerste en langst draaiende opleiding voor adjunct-directeuren in Nederland), de cursus Oriëntatie op Management,  de cursus Interne Coaching en het Netwerk voor Directeuren. Maar ook heeft zij talloze directeuren geschoold en begeleid bij het schrijven en uitvoeren van schoolplannen.

De afgelopen jaren heeft Marion met de Kweekvijver voor Directeuren, ontwikkeld in opdracht van de Federatie Openbaar Onderwijs Amsterdam, veel succes geoogst en vele uitstekende directeuren afgeleverd. Hetzelfde geldt voor de Opleiding tot (Adjunct-)Directeur, die nog altijd zeer populair is, en de Middenmanagement Opleiding. En last but not least heeft Marion een enorme klantenkring opgebouwd met het geven van teamscholing en coaching. De teamtrajecten 'Passend Onderwijs en 'HGOW' zijn zeer populair. Dat geldt ook voor de teamtrajecten 'Breinleren' en 'Talentontwikkeling' (meer- en hoogbegaafden). Het meest recent ontwikkelde aanbod is het traject voor de Voor- en Vroegschool (VVE). Dit bestaat uit gerichte scholing en coaching op maat, voor zowel de individuele leidsters en leerkrachten als de VVE als geheel.

Hoewel Cormano ervoor heeft gekozen om klein te blijven is het bedrijf enkele jaren geleden omgezet in een vennootschap onder firma. Praktisch betekent dit dat de organisatie van het bedrijf in handen is gegeven van een tweede directeur. Daarnaast hebben wij een paar zeer gekwalificeerde medewerkers, die op freelance basis voor ons werken. 

Enkele jaren geleden is Cormano gesplitst in 2 bedrijven. Cormano verzorgt als vanouds de populaire trainingen op maat voor directieleden, managementteams en lerarenteams en organiseert inspirerende onderwijsconferenties en stichtingsbrede onderwijsdagen, allemaal vrij van btw! 
Ons tweede bedrijf -Cormano Beleid & Advies- voert alle opdrachten uit die betrekking hebben op beleidsontwikkeling zoals de ontwikkeling van schoolplannen, jaarverslagen, strategische beleidsplannen en organisatieplannen, de uitvoering van schooldiagnoses en organisatie-analyses. Ook onze uitgebreide coachingspraktijk valt onder Cormano Beleid & Advies.

Cormano is al vele jaren een begrip in onderwijskringen, met name in de regio Amsterdam/Diemen/Amstelveen, en staat voor kwaliteit en inspiratie, maatwerk en klantgerichtheid. Wij reageren altijd binnen 24 uur op telefonische boodschappen en mails. Door onze werkwijze hebben wij in de loop der jaren een grote kring van trouwe klanten opgebouwd, zoals u in ons Portfolio kunt zien. 

Cormano is CRKBO-geregistreerd en is daarmee officieel erkend als opleidingsinstituut voor kort beroepsonderwijs.